Naar begin Terug

Nieuw kunstwerk

De wedstrijd

“Kunst en democratie”, bestaat dat echt? Je zou het wel zeggen. De inwoners van Koewacht mochten kiezen uit drie ontwerpen voor een nieuw kunstwerk dat op de “Oude molen” gerealiseerd zal worden. De gemeente Terneuzen heeft samen met de werkgroep Thematisering een opdracht opgesteld dat door verschillende kunstenaars moest worden uitgewerkt. Er is immers een paar jaar geleden een nieuw fietspad aangelegd en volgens goed gebruik wordt bij aanbesteding van grote werken 1% uitgetrokken voor kunst ter verfraaiing van de omgeving of het gebouw. In dit geval kan de gemeente Koewacht mooier gemaakt worden. Ook uit een Europese pot komt geld om het totaal te betalen. Het valt volgens de gemeente onder de noemer “Kunst in de kernen”.

Drie kunstenaars uit Zeeuws-Vlaanderen deden mee en mochten hun werk presenteren en toelichten in de Vlaschaard. Enkele tientallen inwoners hadden aan de oproep gehoor gegeven en volgden met kritische blikken de voordrachten van de drie artiesten.

Als eerste kwam Ronny Ivens aan de beurt. Hij liet een overzicht zien van een aantal gerealiseerde werken en gaf vervolgens uitleg over het in grijs graniet uitgekapte reliëf dat een variatie op het wapen van Koewacht voorstelde met op de achtergrond nog een aantal herkenbare plaatselijke objecten.

Vervolgens was de beurt aan Ton Koops. Hij maakt voornamelijk beelden van roestvrij staal. Ook dit ontwerp was in RVS uitgevoerd. Een bewerkte koe met drie bomen als windvanen. Dat wil zeggen dat de kruinen ervan door de wind steeds in een andere richting kunnen worden gezet. Het beeld “beweegt” dus.

Als laatste vertelde Jean Kamps zijn verhaal over het door hem vervaardigde wapen van Koewacht. Een bronzen ietwat gestyleerd wapen met daaromheen een granieten lijst. De lijst is aan weerskanten bekapt, zodat er structuur is ontstaan.

Na deze avond zijn de ontwerpen verhuisd naar de “Lange Akkers”. Daar had iedereen gedurende een week de kans om alsnog zijn/haar stem uit te brengen.

Jean Kamps

Ronny Ivens

Ton Koops

De verkiezing

De discussies in het dorp liepen hoog op. Het één was te plat het ander te hoog. Was het wel sterk genoeg? Zou het niet uitnodigen tot hangplek voor de jeugd uit de buurt? Moet er kunstgras onder of toch maar gewoon groen. En als het waait, piept het kunstwerk dan niet? Zitten er roestvrijstalen lagers in en wie smeert die dan? Waarom zo hoog eigenlijk en waarom zit er een gat in die koe? Is de kleur van de koe wel juist of moeten we toch nog even naar de verfwinkel. Een bonte koe, nou dat is helemaal niet zoals we gewend zijn. Waarom zouden we een vreemde kunstenaar kiezen als we er eentje hier op Koewacht hebben.....

Dat is nou wat er bovenaan de bladzijde bedoeld wordt met “Kunst en democratie”. Als je een beetje liefde voor de kunst hebt en er een klein beetje van af weet, krommen je tenen bij het aanhoren van dit soort discussies. Je hoopt maar dat de keuze gemaakt wordt op heel andere gronden dan hierboven. Wat de doorslag bij iedereen die het stembiljet heeft ingevuld heeft gegeven weten we niet en dat blijft gelukkig zo.


De winnaar

De stemmen zijn geteld, de uitslag staat vast...........Jean Kamps is de winnaar. Van harte gefeliciteerd. Volgens plan is het beeld begin 2012 geplaatst. Wie vanuit Axel het centrum nadert kan net voor de kruising bij de “Oude molen” het wapen bewonderen. Het staat links van de weg.

Even bekijken:

De ontwerpen bij elkaar in willekeurige volgorde. De grootte is ongeveer in verhouding. De exacte hoogte van het kunstwerk van Ton Koops is 4.56 meter. Dat is ten opzichte van de andere twee erg hoog. De koe is 1.40 m. en de totale breedte bedraagt 2.40 m. Deze grote verschillen maken het interessant om de plaats waar het moet komen eens te gaan bekijken. Welk ontwerp komt het beste tot zijn recht op lokatie. Laten we ze eens plaatsen.

Ontwerp op lokatie:

Op het grasveldje bij de "Oude molen" maken we de volgende drie impressies.