Naar begin Terug

Santiago de Compostela

Het paspoort

Als lid van het Nederlands genootschap van Sint Jacob krijg je een paspoort. Dit neem je mee op pelgrimstocht. Onderweg kun je het laten afstempelen bij alles en iedereen die een stempel heeft. We hebben b.v. stempels van gemeentehuizen, campings, herbergen, sociale dienst, particulieren, kathedralen en zelfs een bisschoppelijk paleis. Als je de eindstreep haalt laat je dit paspoort zien bij het Officina de la Perigrinacion vlak bij de kathedraal in Santiago de Compostela. Het paspoort wordt beoordeeld en als bewijs van je geslaagde pelgrimstocht ontvang je een speciale oorkonde.

Het is een sport om elke dag een nieuwe en vooral mooie stempel te bemachtigen. Natuurlijk hebben ook wij onze welverdiende oorkonde gekregen en we zijn daar best trots op.

De vertaling luidt:

Het Kapittel van de Zegenrijke Apostolische en Aartsbisschoppelijke Kerk van Compostela, als bewaarder van het Altaar van de Zalige Apostel Jacobus belast met de taak een bewijsstuk te overhandigen aan alle Gelovigen en Pelgrims uit alle landen van de wereld, die uit devotie of omwille van een gelofte de Bedevaartsplaats van de Heilige Jacobus, onze Apostel, Patroon van de Spanjaarden en Titelheilige, bezoeken, maakt bekend dat allen, te zamen en afzonderlijk, die dit zullen nagaan, dat: (Eddy Verschraegen) of (Jo de Caluwé) dit allerheiligste Godshuis uit godsvrucht toegewijd heeft bezocht. Ter waardering hiervan overhandig ik hem/haar het voorliggend schrijven, bekrachtigd met het zegel van dezelfde Heilige Kerk.

Gegeven te Compostela op dag 21 van de maand september in het jaar des Heren 2008


De Secretaris van het Kapittel

De Kathedraal in Reims

Enkele voorbeelden van de stempels

De bisschop van Troyes

Basiliek in Vezelay


Refuge St.Leonard de Noblat


Infocentrum in Lourdes

Gemeentehuis

St.Jean-Pied-de-Port


Herberg in Santo Domingo


Officina de la Perigrinacion Santiago

Herberg in Reliegos

Herberg in Melide

Petruskerk in Burgos

De oorkondes