Naar begin Terug

De Staats-Spaanse linies

Vroeger……..

Na de herovering van Hulst in 1596 beginnen de Spanjaarden met het aanleggen van een fortenlinie aan de Noordgrens van hun rijk. Zeeuws Vlaanderen vormt in de 80-jarige oorlog een van de fronten. Het is in die tijd de grens tussen Zeeland en Vlaanderen. Koewacht ligt gedurende deze periode op Spaans grondgebied.

De forten zijn verbonden d.m.v. dijken. Ten noorden hiervan zijn de polders onder water gezet door de geuzen. Toch wordt er wel handel gedreven, want het is bekend dat er regelmatig platbodems varen tussen Axel en enkele forten zoals St. Jacob en St. Andries. Deze fortenlinie heeft tot de gemeentelijke herindeling van 1970 als noordgrens van de gemeente Koewacht gefungeerd.

Op bovenstaande kaart zien we het geïnundeerde gebied in 1640. Axel is in handen van de Staatsen onder leiding van Frederik Hendrik. Aan de zuidkant van het water liggen de forten. Verder landinwaarts zien we fort Moerspeye (Moerspui). Dit was belangrijk om de waterweg van Axel naar het zuiden te controleren.


Voor meer uitleg over de Koewachtse forten klik je op:


Voor een verhaal over fort Moerspeye klik je op:


En nu………

In de loop der jaren zijn de forten in verval geraakt. Een aantal zijn zelfs helemaal afgegraven en verdwenen. Gelukkig is er de laatste jaren (o.a. in 2006 en 2007) Europees geld vrijgemaakt om enkele ervan te restaureren o.a. St. Joseph, St. Jacob en St. Livinus. Vooral de eerste twee zien er goed uit. Ook is er over de verbindingsdijk een schelpenpad (zie foto onder) aangelegd zodat we te voet of per fiets de hele route kunnen volgen.


Klik op een van bovenstaande namen om een indruk te krijgen van de huidige situatie